Watermist brandblussers

Water is het oudste blusmiddel dat we kennen om een brand te blussen. De brandweer had vroeger (1573) alleen de beschikking over een aantal emmers met water en een ladder, en het water uit de gracht werd met emmers aangevoerd en op de brand gesmeten. Pompen en slangen om het water naar de brand te pompen kwamen pas veel later in de toekomst. De eerste draagbare brandblussers waren gevuld met water. Later werden andere blusstoffen uitgevonden, waaronder poederblussers en schuimmiddelen waarmee water ook succesvol op vloeistofbranden ingezet kan worden en additieven die het blusvermogen van water op vaste stof branden verhogen. 

WATERMIST BRANDBLUSSERS

Om alleen water efficiënt in te zetten als blusmiddel is de druppelgrootte van belang. Omdat koelen en verdampen alleen aan het oppervlak van de druppel plaatsvindt en niet binnenin de druppel, is het belangrijk om de beschikbare hoeveelheid water om te zetten in een zo groot mogelijk koelend oppervlak. Dat kan door de druppelgrootte zo klein mogelijk te maken, kleiner dan 0,1 mm. Hoe kleiner de druppels, hoe groter het koelend oppervlak per kg water. Grote druppels hebben nog een nadeel, door hun gewicht vallen ze van het brandend
oppervlak af waardoor ze geen bijdrage meer leveren aan een blussing. Kleine druppels verdampen in hun geheel voordat ze naar beneden kunnen vallen en leveren een 100% bijdrage aan de blussing.

WATERMIST BLUSAPPARATEN (BRANDKLASSE A)

Puur water heeft een goed blusvermogen op brandklasse A. De bluswerking is hoofdzakelijk gebaseerd op afkoeling. Het zuurstof verdringend effect (stoomvorming) is een ondersteunend effect tijdens de blusactie. Als het water eenmaal verdampt is, heeft het geen verdere bijdrage meer aan de blussing en kan het een eventuele herontsteking niet verhinderen. Daarom is een blussing met puur water alleen succesvol als alle gloeiende resten voldoende afgekoeld zijn als de laatste druppel verbruikt is. Veel blusschuimen in brandblussers, zoals Mobiak 6 liter ECO schuimblusser heeft een aantal additieven die ervoor zorgen dat ook de herontsteking door gloeiende resten verhinderd wordt. Daarom behalen deze moderne Mobiak blusschuimen een hogere blusrating (21A of 27A) dan puur water (13A).

VETBRANDEN BRANDKLASSE F BLUSSEN MET WATERMIST 

Met watermist kan een frituur en of olie brand wel succesvol geblust worden. De kleine druppels verdampen aan het oppervlak van de olie en zinken niet in de olie weg. Alle drie de bluseffecten (koeling, verdamping en zuurstof verdringing) spelen een rol bij de blussing. Het is wel van belang om langdurig te koelen om ervoor te zorgen dat de gehele inhoud van de frituurpan tot onder de zelfontbrandingstemperatuur wordt gebracht. Als de pan onvoldoende teruggekoeld is zal zeker herontsteking optreden.

# Interesse? hier kunt u onze assortiment aan succesvolle waternevel watermist brandblussers vinden.....

omhoog
FireAngelshop is in view mode, we zijn zo weer aktief
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein